Nyhavn Akryl maleri 40x40.

Ved stranden Akryl maleri 30x30.

På vej til stranden. 30x30.

På vej til stranden akryl maleri 30x30.

Acryl maleri 60x60.

Acryl maleri 40x50.